Betere betaalmoraal

Lager debiteurensaldo

Verbetering liquiditeit

Lager debiteurenrisico

DEBITORIA

Debiteurenbeheer, voor veel ondernemers een vervelend maar helaas noodzakelijk karwei.  Debitoria kan u in dit proces volledig ontzorgen en ervoor zorgen dat uw debiteuren gestructureerd en professioneel worden gewezen op de openstaande facturen, met als doel een snellere betaling te bewerkstelligen.

Uit recente onderzoeken en publicaties blijkt dat een groot deel van de ondernemingen te maken heeft met achterstallige betalingen en dat hierdoor zelfs ondernemingen in hun cash flow bedreigd worden.

Als u structuur en professionaliteit in uw debiteurenbeheer wilt brengen, bent u bij Debitoria aan het juiste adres. In samenspraak met u wordt een behandeltraject opgezet om uw debiteuren professioneel en gestructureerd te wijzen op de openstaande facturen.

De voordelen van een goed gestructureerd debiteurenbeheer:
– betere betaalmoraal van uw debiteuren
– lager saldo openstaande posten
– verbetering van uw liquiditeitspositie
– lager debiteurenrisico en lager renterisico

Extra voordelen als u het debiteurenbeheer uitbesteedt aan Debitoria:
– meer capaciteit beschikbaar van u of uw medewerkers
– geen omkijken meer naar uw openstaande posten
– uw openstaande posten worden via een vast omlijnd traject behandeld

Het debiteurenbeheer kan al binnen enkele dagen van u worden overgenomen. 

Contact opnemen